Procedury związane z COVID-19

   Bezpieczne miejsce – ogólne informacje

 

Szanowni Goście, 

czując się odpowiedzialni za Państwa bezpieczeństwo, zdrowie i komfort podczas pobytu w naszym hotelu oraz dbając o bezpieczeństwo naszych pracowników wprowadziliśmy dodatkowe procedury i środki prewencyjne, dotyczące utrzymania szczególnej higieny i czystości w hotelu, mających na celu zminimalizowanie zagrożeń COVID-19. Procedury są na bieżąco aktualizowane w oparciu o zalecenia WHO, sanepidu i systematycznie kontrolowane przez kadrę managerską. Dołożymy wszelkich starań, by pobyt w naszym hotelu był bezpieczny, spokojny i pozostawił pozytywne wrażenia.


Apartamenty U Piekarzowej

HOTEL

 1. Bieżący monitoring i wdrażanie zaleceń WHO i  Ministerstwa Zdrowia. Ponadto hotel jest pod stałym nadzorem i współpracą z Sanepidem w Pucku i Urzędem Marszałkowskim.
 2. Wszystkie pomieszczenia hotelu są systematycznie dezynfekowane.

RECEPCJA

 1. Przed przyjazdem Gość otrzymuje drogą e mailową pakiet informacji.
 2. Możliwość mierzenia temperatury (bezdotykowy termometr) przy wejściu Gościa do hotelu; w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych recepcja uniemożliwia przyjęcie Gościa do hotelu, procedura może być powtórzona – decyduje pracownik hotelu.
 3. W przypadku pojawienia się Gościa w Hotelu z objawami choroby, Hotel zastrzega sobie prawo do nie zameldowania z zachowaniem zadatku.
 4. Stosowanie przez pracowników obsługi hotelu maseczek, rękawiczek.
 5. Przy ladzie recepcyjnej stoi maksymalnie 2 Gości (ewentualnie rodzina 2 plus 2).
 6. Systematyczna dezynfekcja drzwi, klamek, powierzchni lady recepcyjnej, poręczy, terminali, kart pokojowych, kanap, foteli, itp. w lobby hotelu.
 7. Ograniczenie do minimum czasu Gościa przy recepcji. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w holu recepcyjnym.
 8. Informowanie Gości  o  wprowadzonych procedurach obowiązujących w hotelu.
 9. Zakaz bezwzględny przebywania w pokoju hotelowym osób niezameldowanych.

POKÓJ HOTELOWY

 1. Obowiązkowe dezynfekcje każdego opuszczanego przez Gościa pokoju przed przyjęciem kolejnego, oraz na prośbę Gości, podczas pobytu w hotelu po uprzednim ustaleniu godzin w jakich pokój będzie dostępny.
 2. Zwiększona częstotliwość dezynfekcji urządzeń, mebli, klamek, armatury, poręczy, pilotów tv, czajników i innych urządzeń będących w pokoju oraz wietrzenie pokoju hotelowego.
 3. Wietrzenie pokoi, prosi się o pozostawienie uchylonych okien przez Gości hotelowych.
 4. Sprzątanie pokoi podczas pobytów odbywa się w trzeciej dobie pobytu lub na życzenie tylko podczas dłuższej nieobecności Gościa w pokoju.
 5. Bezwzględny zakaz przebywania w pokoju hotelowym osób nie będących Gośćmi hotelowymi.
 6. Zakaz używania hotelowych suszarek nadmuchowych. 

POMIESZCZENIA OGÓLNODOSTĘPNE

 1. Altana na czas pandemii jest wyłączona z użytku. 

PRACOWNICY

 1. Bezwzględne przestrzeganie pracy w maseczkach, rękawiczkach, częste dezynfekowanie urządzeń, mycie rąk, itp. przez wszystkich pracowników znajdujących się w przestrzeni, w której może nastąpić kontakt z Gośćmi.
 2. Szkolenia pracowników z zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa i wszystkich pracowników hotelu. Prowadzenie kampanii informacyjnej dla personelu dotyczącej zachowania szczególnych środków ostrożności wg zaleceń GIS i WHO.
 3. Mierzenie temperatury (bezdotykowy termometr) przy przyjściu każdego pracownika do pracy, w przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych oddelegowanie pracownika do domu.
 4. Zapewnienie płynu do dezynfekcji rąk dla pracowników.
 5. Przebywanie  w pomieszczeniach, tam gdzie jest to możliwe do 2 osób i/lub zachowanie bezpiecznej  odległości.

 

Dezynfekcja_rąk_MZ

fc9cd785066033eb1d21679e8514971c

037e2a5b-c657-4c1d-93b3-72aa3934bb79